Aktuální zprávy z místa stavby multifunkční haly ARENA BRNO

Přinášíme aktuální zprávy z místa stavby multifunkční haly ARENA BRNO společně s HOCHTIEF CZ a. s. Stavba probíhá v areálu společnosti Veletrhy Brno.

▶probíhají práce na výkopu stavební jámy pro halu

▶probíhají zemní práce na ostatních objektech okolo haly

▶probíhají práce na kanalizačních přípojkách

▶zahájeny práce na vrtání pilot pro zajištění stavební jámy

▶zahájeny vrtné práce na těsnící stěně

Samotná výstavba bude trvat 33 měsíců. Zhotovitelem stavby je společnost HOCHTIEF CZ s nabídnutou cenou 4,44 miliardy Kč. Souběžně s probíhající výstavbou budeme ještě řešit některé aspekty vnitřního vybavení. Bude upřesněno, jakou cestou se vydáme u specializovaných scénických technologií, jako např. zvukový a světelný park pro kulturní akce, především pro hudební produkce. Spolu s Brnem jsou investory tři městské společnosti: ARENA BRNO, Brněnské komunikace a.s. a Teplárny Brno. Zhotovitel předá halu tak, aby mohla být zkolaudována a mohla začít fungovat, a to včetně 150 parkovacích míst uvnitř samotné haly. Dalších bezmála 1200 parkovacích míst bude v její bezprostřední blízkosti.

#multifunkcnihala #goarenago #brno #bvv #arenabrno #stavby #postavimehalu

Galerie

Zdroj

  • ARENA BRNO