Řídící výbor

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Město Brno halu, která patří mezi jeho nejdůležitější strategické projekty, plánuje důsledně jako multifunkční, tedy pro široké spektrum akcí a aktivit. „Ze sportů se zde bude moci hrát kromě hokeje i házená, tenis, volejbal, basketbal nebo florbal. V hale si diváci budou moci vychutnat třeba i souboje v boxu. Prostor bude splňovat přísná kritéria mezinárodních federací pro všechny tyto sporty,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Kromě sportu počítáme s několika desítkami koncertů a společenských akcí ročně. Pro úspěšný provoz je to nezbytně nutné, a podle informací, které mám od brněnských pořadatelů, je to i zcela reálné.“

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Mgr. René Černý

1. náměstek primátorky města Brna

JUDr. Robert Kerndl

náměstek primátorky města Brna

Ing. Karin Podivinská

náměstkyně primátorky města Brna

Ing. Petr Kratochvíl

radní města Brna pro oblast dopravy a správy městských účastí

Bc. Tomáš Aberl

radní města Brna pro oblast sportu a informačních technologií

Ing. arch. Petr Bořecký

radní města Brna pro oblast územního plánování

JUDr. Jiří Oliva

radní města Brna pro oblast majetku

JUDr. Irena Matonohová

radní města Brna pro oblast školství

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

náměstek primátorky