Koncerty

Varianta uspořádání pro koncert se stojícími diváky na ploše pojme až 13 300 diváků, včetně klubu, skyboxu a prstence. Při variantě sedících diváků na ploše je plánovaná kapacita až 9 700.

Diváků

Celkem

13 300


Na ploše stojících

5 300

Standard

3 675

Klub 1 820
Skybox 610
Prstenec 1 895


Související aktuality