Dnes začaly demolice pomocí těžké techniky. Demolice jsou dalším nutným krokem pro výstavbu multifunkční haly ARENY BRNO, jejíž začátek je naplánovaný na příští rok.

Dnes začaly demolice pomocí těžké techniky. Demolice jsou dalším nutným krokem pro výstavbu multifunkční haly ARENY BRNO, jejíž začátek je naplánovaný na příští rok. V rámci přípravy území pro výstavbu multifunkční haly ARENY BRNO je zahájeno odstraňování objektů ve správě BVV, DPMB a statutárního města Brna. Odstranění objektů ve správě BVV je rozděleno do tří etap: V první etapě byl od 1. 6. 2021 uvolněn objekt 10 brány a objektů v jejím okolí Ve druhé etapě od 1. 7. 2021 budou uvolněny objekty 7 a 8 brány a objekty v jejich okolí. Ve třetí etapě, která bude zahájena po 1. 1. 2022 bude uvolněn objekt 9. brány a sousedící objekty.

Uvolnění objektů ve správě DPMB bylo provedeno k 14. 6. 2021. Jedná se o objekty skladu, šaten a centrálního odpadového hospodářství. Před zahájením demolice je nutné zajistit odpojení přípojky plynu k demolovaným objektům a vybudovat provizorní oplocení, které oddělí stavbu od provozního areálu DPMB. Odstranění objektu ve správě SMB proběhne současně s demolicemi objektů DPMB. Jedná se o objekt velkého skladu. Předpokládaná doba realizace prací je pět měsíců od předání staveniště. Konečný termín je závislý na uvolnění objektů v jednotlivých etapách a jejich předání k odstranění. S ohledem na předpokládané předání třetí etapy po 1. 1. 2021 je předpoklad dokončení prací do 31. 1. 2022.

Video

Galerie

Zdroj

  • ARENA BRNO