Evropská komise schválila notifikaci multifunkční haly

K samotnému zahájení stavby tak zbývá pouze několik administrativních kroků. „Evropská komise konstatovala, že jde v případě multifunkční haly o přiměřenou podporu, která je nezbytná a vhodná pro posílení sportovních a kulturních ekonomických činností přispívajících k hospodářskému rozvoji celého regionu. Považuji to za další potvrzení toho, že stavba arény má smysl nejen pro naše město, ale že má výrazně nadregionální význam. Na tomto místě je také třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě celého projektu podíleli,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.K samotnému zahájení výstavby haly zbývá ještě několik administrativních kroků. „Finalizujeme dokumenty potřebné pro podpis již schválené úvěrové smlouvy a připravujeme podklady pro předání staveniště a samotné zahájení stavby, tak aby mohla začít co nejdříve,“ informoval Petr Kratochvíl, předseda představenstva městské společnosti Areny Brno.

Video

s

Galerie

Zdroj