Jednání o koncesi na provozování multifunkční haly bylo ukončeno

Jednání o koncesi na provozování multifunkční haly bylo ukončeno. Nepodařilo se najít dohodu, která by uspěla při závěrečné notifikaci u Evropské komise. Po několikaměsíčním jednání s uchazečem o koncesi na provozování multifunkční haly pro 13 000 návštěvníků u brněnského výstaviště mezi městem Brnem a společností KOMETA GROUP REAL, s. r. o., bylo jednání ukončeno. Přes velkou snahu obou stran a vzájemné korektní jednání se nepodařilo najít takovou dohodu, která by obstála ve všech parametrech při závěrečné notifikaci u Evropské komise. Stávající ekonomicko-politická situace totiž významně ovlivnila klíčové parametry a možnosti obou smluvních stran. Zásadní však byl pohled schvalovacích orgánů, jejichž komentář a doporučení při diskuzích o navržené dohodě byl odlišný od toho, co se v rámci koncesního řízení podařilo vyjednat. „Za účastníka koncesního řízení, kterým je společnost Kometa Group Real, s. r. o., mohu jako jednatel potvrdit, že v žádném případě nechceme opustit myšlenku uzavření koncesní smlouvy k užívání haly. Věříme, že se k jednání vrátíme. Na toto téma jsem včera hovořil s paní primátorkou Markétou Vaňkovou,“ řekl Libor Zábranský. „Město Brno nyní bude hledat jinou cestu, jak zajistit úspěšné a kvalitní provozování arény. Jak jsme již v minulosti avizovali, předně se budeme snažit vypsat koncesní řízení ještě jednou. Vzhledem k tomu, že se v rámci jednání o koncesi vyjasňuje i množství provozních a technických věcí, které se promítají do smluvních podmínek, můžeme nyní zúročit všechny získané poznatky, takže celý proces by měl být tentokrát výrazně méně časově náročný. Nejedná se tedy o zásadní komplikaci, výstavbu a následné provozování multifunkční haly to nijak výrazně neomezí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Ukončení celého koncesního řízení bude ještě muset formálně potvrdit Rada města Brna.

Galerie

Zdroj