K zemi! Tady vyroste Arena Brno

Ruch ve vybrané lokalitě dává jasně najevo, že tu zanedlouho začnou růst základy nové haly. V kancelářích projektantů se rodí dokumentace pro další důležité kroky. V areálu výstaviště šly k zemi například dva sklady a mobilní betonové garáže, v areálu dopravního podniku již zmizela další dvojice skladů a objekt centrálního odpadového hospodářství. Na konci srpna byla zbouraná také administrativní budova Stromovka a další kancelářské budovy, odstraněny jsou již budovy u 7. a 8. brány. Pokračuje se však v rychlém tempu dál. Konečný termín demolic je závislý na uvolnění objektů v jednotlivých etapách a jejich předání k odstranění, předpokládá se, že bude hotovo do konce ledna příštího roku. Zhotovitel má lhůtu pro dokončení prací pět měsíců od předání staveniště. Dochází samozřejmě operativně k drobným změnám harmonogramu. Například kvůli hnízdění jiřiček bylo odsunuto bourání velkého čtyřpatrového skladu dopravního podniku, který by měl tak být srovnaný s povrchem o něco později, do konce září. Nejde však o žádný zásadní posun.

Platné územní rozhodnutí a stavební povolení získala Arena Brno 19. června letošního roku. „Na konci července jsme dostali koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Kompletní PDPS bude sloužit k jednoznačnému technickému a kvalitativnímu vymezení stavby za účelem výběru zhotovitele a stanovení předpokládané ceny díla. Kromě toho se připravuje dokumentace pro 2. etapu, což obnáší vybudování nové páteřní a dalších místních komunikací, chodníků, přístřešků MHD. Celkem vznikne 1300 parkovacích míst,“ řekl radní města Brna a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl a dodal: „Jedním z několika navazujících projektů multifunkční haly je i úprava části velkého městského okruhu Bauerova. Pro tento úsek se právě zpracovává projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Cílem je bezpečnější a plynulejší provoz, přechody pro chodce k Riviéře proto nahradí lávka pro chodce a cyklisty. Silnice bude mít čtyři pruhy, přičemž ty protisměrné budou nově ve středu odděleny fyzickou zábranou. S hlavním investorem, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, připravujeme smlouvu o spoluzadávání – vybraný zhotovitel tak provede práce jak na samotném velkém městském okruhu, tak na obslužných komunikacích.“

Během prázdnin došlo také k výraznému posunu ve financování náročné stavby. Českomoravská záruční a rozvojová banka schválila závazný úvěrový příslib jedné miliardy korun na výstavbu. Splatnost je 25 let od prvního čerpání úvěru. Minimálně 200 miliony přispěje na základě uzavřeného memoranda Jihomoravský kraj a mimořádné zastupitelstvo na konci srpna schvalovalo žádost o dotaci Národní sportovní agentury ve výši 300 milionů korun. Další finance je možné získat z Národního rozvojového fondu.


Galerie

Zdroj