Multifunkční hala nabídne až 30 způsobů využití

Rozhodnutí o lokalitě nabízející dostatek prostoru pro parkovací plochy a možnosti napojení na městskou hromadnou dopravu padlo před necelými čtyřmi lety. V tuto chvíli je stavba povolená a jsou připraveny potřebné pozemky. Vloni v červnu byl vybrán správce stavby, od prosince je pak jisté, že halu bude provozovat městem 100% vlastněná společnost ARENA BRNO.

Významným milníkem byl 16. leden 2023, kdy byla slavnostně podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, společností HOCHTIEF CZ, která uspěla s nabídnutou cenou 4 444 444 444,44 korun bez DPH. Vzhledem k tomu, že souběžně se samotným objektem haly mají být vybudovány komunikace, parkoviště nebo inženýrské sítě, zadávalo město Brno veřejnou zakázku společně s městskými společnostmi Brněnské komunikace, ARENA BRNO a Teplárny Brno.

Klíčovou podmínkou pro samotné zahájení stavby je schválení veřejné podpory Evropskou komisí, které se předpokládá v 1. pololetí roku 2023. Jde o nezbytný administrativní proces, během něhož se vyhodnocuje, jestli je možné z veřejných prostředků postavit objekt sloužící i ke komerčním účelům. V případě, že by veřejná podpora schválena nebyla, může město smlouvu jednostranně ukončit bez sankcí. Pokud bude takzvaná notifikace úspěšná a stavba začne, má vybraná firma na realizaci lhůtu 30 měsíců od předání staveniště. Souběžně bude třeba zajistit ještě částečné doprojektování interiéru a jeho dodání.

Rozšíří se velký městský okruh na Bauerově

Výstavba areny vyvolává další investice, které přispějí k rozvoji velkého území v blízkosti centra. Ředitelství silnic a dálnic s novou stavební sezonou plánuje zahájit práce na rozšíření kilometrového úseku velkého městského okruhu na Bauerově. Zlepší se tak bezpečnost dopravy a půjde o dopravní napojení haly, proto se na investici podílí i město. Dopravní podnik města Brna pak pokračuje v přípravě stavby tramvajové smyčky v blízkém uzlu Lipová.

Pokud se hala začne stavět, bude ji financovat především ARENA BRNO a město. Uvedená městská společnost využije úvěr ve výši 2 miliardy korun, město pokryje realizaci výstavby z vlastních zdrojů a také z úvěru – jednání o podmínkách poskytnutého externího financování jsou v závěrečné fázi. Další peníze by měl poskytnout v souladu s uzavřeným memorandem Jihomoravský kraj (minimálně 200 milionů korun) a Národní sportovní agentura (předpokládá se 300 milionů korun).

Rozhodnutí o výstavbě multifunkční haly u brněnského výstaviště padlo 20. února 2019. Za 850 dní, 19. června 2021, získala stavba územní rozhodnutí a stavební povolení. Arénu projektovalo sdružení firem A PLUS a Arch.Design. Objekt má mít dvě podzemní a šest nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Kapacita haly bude až 13 300 míst, spolu s ní město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích stání.

Galerie

Zdroj