Projekt městské lanovky

Lanovka propojuje bohunický kampus a Pisárky, kde leží výstaviště, koupaliště Riviéra a buduje se multifunkční hala ARENA BRNO. Lanovka se plánuje již od roku 2015. Jedná se o ekologickou dopravní variantu, je tichá a bezemisní, její provoz zatěžuje životní prostředí ještě výrazně méně než třeba tramvaje.

Oblast multifunkční haly, výstaviště a Riviéry je a stále více bude v nárazových časech extrémně zatížena návštěvníky. Lanovka tak logicky pomůže s návozem a vyklizením návštěvníků velkých akcí právě v těchto areálech, aby se snížil počet aut vjíždějících do centra města. Zároveň do oblasti univerzitního kampusu míří denně desetitisíce lidí – zaměstnanci a pacienti Fakultní nemocnice Brno, studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity v Brně nebo zákazníci nákupního centra.

Připravujeme zde proto výstavbu velkokapacitního parkovacího domu pro přibližně 600 aut, odtud se jejich pasažéři dostanou lanovkou k ARENĚ BRNO, k výstavišti, na Riviéru, ale také díky nové tramvajové smyčce hromadnou dopravou do centra.

Aktuální situace:

Stavební povolení potvrzené Ministerstvem dopravy bylo napadeno Českou společností ornitologickou. Městským soudem v Praze bylo vydáno předběžné opatření a v tuto chvíli není možné v investici pokračovat. Město se připravuje na soudní jednání v nadcházejících týdnech a pevně doufáme, že soud vyhoví našim námitkám a argumentům, podpořeným fundovanými odborníky na životní prostředí.

Nejčastější odpovědi na časté otázky:

1️⃣ Lanovka, která má vydané stavební povolení, povede nad úrovní lesa. Pro kotvení tří stožárů se využijí stávající příjezdové cesty. Nebude tedy nutný souvislý průsek lesního porostu ani žádné další zásahy do zeleně.

2️⃣ Lanovka má kladná stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nebude mít negativní vliv na životní prostředí a na místní floru a faunu (včetně ptactva). V přilehlé lokalitě se vyskytuje nocoviště havranů, nikoliv hnízdiště.

3️⃣ Městská lanovka je nejekologičtější dopravní variantou, je tichá a bezemisní, její provoz zatěžuje životní prostředí ještě výrazně méně než třeba tramvaje.

4️⃣ V prostoru bohunického kampusu připravujeme výstavbu velkokapacitního parkovacího domu pro přibližně 600 aut, odtud se jejich pasažéři dostanou lanovkou k ARENĚ Brno, k výstavišti, na Riviéru, ale také díky nové tramvajové smyčce hromadnou dopravou do centra. Lanovka sníží dopravní zátěž automobilové dopravy ve městě i emise CO2.

Galerie

Zdroj