Tak roste arena v Brně: už je vidět stavební jáma, budují se inženýrské sítě

Průběh prvních pěti měsíců stavby multifunkční areny v Brně. Celkově se na brněnském výstavišti pracuje na ploše více než třiceti tisíc metrů čtverečních. Pokračuje příprava území, těžení a odvoz zeminy a sutí, třídění vytěženého materiálu i práce na zařízení staveniště, které zahrnují příjezdové cesty, staveništní sítě, kamerový systém a osvětlení. V plném proudu je také zajišťování stavební jámy. Pracuje se na kanalizaci, plynovodu a vodovodu.

Video

s

Galerie

Zdroj