1. etapa stavby ploch

Tento projekt zahrnuje stavby, které jsou nezbytné pro zajištění provozu nové multifunkční haly ‒ parkoviště, pěší cesty a napojení na inženýrské sítě. Součástí budou i technologická zařízení týkající se provozu parkovišť, haly a městského kamerového systému včetně jeho napojení na metropolitní datovou síť. Investorem je statutární město Brno prostřednictvím městských společností.