Evropská komise dostane od města podklady pro odsouhlasení projektu multifunkční haly

Aby mohla vzniknout multifunkční hala u brněnského výstaviště, musí vedení města získat v rámci tzv. notifikačního řízení souhlas Evropské komise s výdaji z veřejných rozpočtů na projekt. V rámci prenotifikačního řízení (úvodní fáze tohoto řízení) bylo nutné doložit mimo jiné analýzu finanční mezery, která definovala objem potřebné výše veřejné podpory na projekt. Proti předchozí verzi ji bylo nutné přepracovat, aby reflektovala současnou tržní situaci, kterou výrazně ovlivnil covid-19. Brněnští radní se včera s aktualizovanou analýzou seznámili a odsouhlasili její odeslání Evropské komisi, aby se přiblížilo vybudování ARENY BRNO. „U takto rozsáhlých projektů, které jsou financovány z veřejných zdrojů, je nutné mít souhlas Evropské komise. V rámci tzv. prenotifikačního řízení muselo město dodat nejrůznější dokumentaci a mimo jiné také analýzu finanční mezery. Tu jsme nechali vypracovat již minulý rok, nicméně ekonomický model, který obsahovala, v současnosti neodpovídá aktuální situaci na trhu. Do té totiž výrazně zasáhla pandemie covid-19. Proto jsme požádali společnost Newton Business Development o zpracování aktualizované analýzy finanční mezery, která bude lépe reflektovat současnou situaci,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Nová verze analýzy vznikla v lednu letošního roku. „Rada se dnes s tímto dokumentem seznámila a odsouhlasila jeho zaslání Evropské komisi prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Díky tomu budeme moci dále pokračovat v notifikačním řízení, bez kterého by multifunkční hala nemohla vzniknout,“ doplnil radní a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl. Rozhodnutí Evropské komise ve věci multifunkční haly ARENA BRNO očekává vedení města v řádu měsíců.

Gallery

Source